نی برد Piccolo Profi Knee board

525,000 تومان

موجود

نی برد ساده  Piccolo Profi مخصوص پروازهای آموزشی،تفریحی و انواع هواپیماهای شخصی
امکان قرار دادن نی برد برای پروازهای آموزشی برای هواپیماهای با کاکپیت کوچک با پد نگهدارنده مخصوص برای قرار دادن کاغذ و نقشه و هچنین طرح های تقرب پروازی

The PICCOLO PROFI in DIN A-6 format is made of eco-friendly leather and has the same features as the kneeboard Pilot PROFI.
For those who are short of space in the cockpit but do not want to miss out on all the features of the PROFI, this is the perfect kneeboard. Despite its size it also includes the PILOT CONTROLLER KIT® socket adapted from the “Pilot PROFI”.

Size

W 14cm H 18.5cm D 1.5cm

مقایسه

525,000 تومان

توصیف

نی برد ساده  Piccolo Profi مخصوص پروازهای آموزشی،تفریحی و انواع هواپیماهای شخصی
امکان قرار دادن نی برد برای پروازهای آموزشی برای هواپیماهای با کاکپیت کوچک با پد نگهدارنده مخصوص برای قرار دادن کاغذ و نقشه و هچنین طرح های تقرب پروازی

The PICCOLO PROFI in DIN A-6 format is made of eco-friendly leather and has the same features as the kneeboard Pilot PROFI.
For those who are short of space in the cockpit but do not want to miss out on all the features of the PROFI, this is the perfect kneeboard. Despite its size it also includes the PILOT CONTROLLER KIT® socket adapted from the “Pilot PROFI”.

Size

W 14cm H 18.5cm D 1.5cm

error: راست کلیک غیر فعال است

منو اصلی

نی برد Piccolo Profi Knee board