کتاب Jeppesen Private Pilot FAA Test Guide

240,000 تومان

موجود

مجموعه تست های مقطع Private Pilot
بر مبنای FAA
محصول شرکت Jeppesen
تعداد صفحات: 314
صحافی: طلق و فنر
چاپ: سیاه و سفید و صفحات رنگی چاپ رنگی

مقایسه

240,000 تومان

توضیحات

مجموعه تست های مقطع Private Pilot
بر مبنای FAA
محصول شرکت Jeppesen
تعداد صفحات: 314
صحافی: طلق و فنر
چاپ: سیاه و سفید و صفحات رنگی چاپ رنگی
error: راست کلیک غیر فعال است

منوی اصلی

کتاب Jeppesen Private Pilot FAA Test Guide