کتاب Jeppesen Private Pilot FAA Test Guide

aerospace physiology and human factors for aviators

240,000 تومان

موجود

مجموعه تست های مقطع Private Pilot
بر مبنای FAA
محصول شرکت Jeppesen
تعداد صفحات: 314
صحافی: طلق و فنر
چاپ: سیاه و سفید و صفحات رنگی چاپ رنگی

مقایسه

240,000 تومان

توضیحات

مجموعه تست های مقطع Private Pilot
بر مبنای FAA
محصول شرکت Jeppesen
تعداد صفحات: 314
صحافی: طلق و فنر
چاپ: سیاه و سفید و صفحات رنگی چاپ رنگی
error: راست کلیک غیر فعال است

منوی اصلی

کتاب Jeppesen Private Pilot FAA Test Guide