کتاب Oxford PPL Ground Training Manuals Book -Aeroplanes-No.6

570,000 تومان

موجود

کتاب Oxford PPL Ground Training Manuals Book -Aeroplanes-No.6
از مجموعه کتب Oxford Aviation Training Skills For Flight
براساس استانداردهای  JAA/EASA
چاپ: رنگی
نسخه : 2014
جلد سیمی رنگی
بهترین نوع چاپ با بهترین نوع کاغذ چاپ 100 گرمی

مقایسه

570,000 تومان

توضیحات

کتاب Oxford PPL Ground Training Manuals Book -Aeroplanes-No.6
از مجموعه کتب Oxford Aviation Training Skills For Flight
براساس استانداردهای  JAA/EASA
چاپ: رنگی
نسخه : 2014
جلد سیمی رنگی
بهترین نوع چاپ با بهترین نوع کاغذ چاپ 100 گرمی
error: راست کلیک غیر فعال است

منوی اصلی

کتاب Oxford PPL Ground Training Manuals Book -Aeroplanes-No.6