کتاب حرفه ای سازی خلبانان در هوانوردی عمومی

750,000 تومان

موجود

کتاب حرفه ای سازی خلبانان در هوانوردی عمومی

این کتاب در مورد مطالب اولیه و پایه اموزش خلبانی نمیباشد و با ذکر ۱۷۰ نکته در ده فصل هدف ارتقا و رشد خلبانانی که گواهینامه داشته و تجربیاتی اندوخته اند را دنبال میکند تا دانش عملی این دسته از خلبانان را بهینه نماید.

مقایسه
دسته بندی ها :

750,000 تومان

توضیحات

کتاب حرفه ای سازی خلبانان در هوانوردی عمومی

این کتاب در مورد مطالب اولیه و پایه اموزش خلبانی نمیباشد و با ذکر ۱۷۰ نکته در ده فصل هدف ارتقا و رشد خلبانانی که گواهینامه داشته و تجربیاتی اندوخته اند را دنبال میکند تا دانش عملی این دسته از خلبانان را بهینه نماید.

error: راست کلیک غیر فعال است

منوی اصلی

کتاب حرفه ای سازی خلبانان در هوانوردی عمومی